Как се монтират продуктите на Orac Decor®?
Всички продукти се монтират лесно, ако спазвате написаните по долу основни стъпки :
Повърхността трябва да е чиста, суха и равна до колкото е възможно. Препоръчва се повърхността да се изшкури преди да се почне монтажа на профилите.
За качествен монтаж температурата в помещението трябва да е от 10°C до 35°C. Да се избягва прекалената влажност. Оставете продуктите на Orac Decor® и лепилата в помещението 24 часа преди монтажа им.
Винаги използвайте лепила Decofix® за качествен монтаж.

install01
install02
install03