Category: News

Jab Anstoetz текстили Grandezza Vol.7

Моделът ANGEL поражда видението на кълбести облаци. Неравните вълни на жакарда създават скромен, но и интересен мотив, който още повече се подчертава от ефекта на сенките при местата с по-наситена тъкан. Чувството за изключителна мекота при докосване на кадифето се дължи на мъха от чиста вискоза върху памучна основа. RAINBOW  впечатлява с впечатляващото тъкане. На лекия плат е